“2019 sonrasında askeri alandan çıkartılıp yapılaşmaya açılan 13 bölge için gereken itirazları yaptık veya dava açtık. Hukuki süreç devam ediyor” diyen Gökçe, “10 bin futbol sahasındaki alanda İstanbulluların hayatını güzelleştirecek parklar, eğitim ve sağlık tesisleri, şehrimizin afet direncini arttıracak alanlar, insanlarımızın uygun fiyatla oturabileceği rezerv sosyal konutlar yapılabilirdi. Ne yazık ki bu alanlar ranta teslim edildi” dedi.

Gökçe’nin konuyla paylaşımları şöyle:

“10 bin futbol sahası büyüklüğünde alan askeri alan olmaktan çıkartıldı. Peki İstanbul’daki askeri alanlara ne oldu?

2009 yılında 1/100 bin ölçekli plana göre İstanbul’da tam 15 bin 304 hektar askeri alan vardı. 2016 yılında hükümet askeri alanları kent dışına çıkartma kararı aldı.

Askeri alanların ‘ranta açılmayacağı’ öncelikli olarak yeşil alan, eğitim, sağlık gibi sosyal ve teknik alt yapı alanları olarak kullanılacağı ifade edildi. 2009 tarihli 1/100 binlik planda da bu alanların bu şekilde kullanılması kabul edildi.

Bugün geldiğimiz noktada tablo şöyle: 2023 itibariyle askeri alanların yüzde 46’sı askeri alan ve askeri güvenlik bölgesi statüsünden çıkartıldı. 1/1000’lik planda bu alanlarda yaklaşık 700 bin kişinin yaşaması planlandı. Yapımı devam eden ve tamamlanan inşaatların bağımsız birimlerinin yüzde 96,5’i konut. Tamamlanmış projelerde yaklaşık 39 bin kişi yaşıyor. Bu projelerin yüzde 85’i lüks konut statüsünde. Askeri alanlarda yapılan imar planları ile toplam planlı alanın yaklaşık yüzde 45’i donatı dışı imara açıldı”