Cumhuriyetin temel felsefesini, Atatürk’ün Aydınlanma Devrimlerini tam anlamıyla özümsemiş bir Kuvayı Milliyeci’yi, 1997-2001 arasındaki dönemde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yapan güçlü bir hukukçu Vural Savaş’ı yitirdik.

Vural Savaş, 21 Ağustos 1938’de Antalya’da doğdu. Antalya Lisesi’ni bitirdi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1969’da mezun oldu. Ankara’da hâkim adayı olarak 1972’de mesleğe başladı. Sırasıyla, Aralık ve Gülnar hâkimliği ile Yargıtay Ceza Genel Kurulu Tetkik Hâkimliği görevlerinde bulundu. 1987’de Yargıtay üyeliğine seçildi. İki kez Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyeliğine seçildi; Yargıtay üyelerinin kendi içlerinden seçtiği 5 aday arasından Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı görevine 21 Ocak 1997 tarihinde getirildi. 2001’in ocak ayında emekli oldu. Ayrıca birbirinden değerli birçok kitap yazdı.

Vural Savaş’ın başlıca kitapları şunlardır:

Militan Demokrasi (2000), Militan Atatürkçülük (2001), Satılmışların Ekonomisi (2002), Atatürk’ün Kemiklerini Sızlatan Parti: CHP (2003), Türkiye Cumhuriyeti Çökerken (2004), Emperyalizmin Uşakları (2005), Dip Dalgası (2006), Vatanın Bağrına Düşman Dayamış Hançerini (2007), AKP Çoktan Kapatılmalıydı (2008), Hukuk (!) ile Aldatmak (2008), Yüce Divan Dosyası (2009), Hâşa Huzurdan Demokrasi Geldi (2009), Kim Bu Hainler? (2010), Anılarım - Bir Dönemin Perde Arkası (2012), Devrimci Hukuk (2012).

KARŞIDEVRİME DUR DİYEBİLMEK

Vural Savaş donanımlı bir hukukçu, içtenlikli bir yurtsever ve gerçek bir Atatürkçüydü. Karşıdevrimin güçlenmesi olayını ilk teşhis edenlerdendi.

2012 yılında yayımlanan Çağdaşlaşmanın Tek Yolu Devrimci Hukuk adlı kitabında şöyle diyor:

“Azgelişmiş ve yarı sömürge durumuna getirilmiş bir İslam ülkesinde, dünya tarihinde eşine bir daha rastlanmayacak şekilde çağdaşlaşma ve demokratikleşmenin önünü Atatürk’ün Türk Hukuk Devrimi açmıştır.

Laik Türkiye Cumhuriyeti’nin çökmesi ve paramparça olmasıyla sonuçlanacağı, aklı başında olan vatandaşlarımızca giderek daha iyi anlaşılan emperyalizm güdümlü ‘KARŞIDEVRİM’e dur diyebilmek, KEMALİZM’in ve TÜRK HUKUK DEVRİMİ’nin geniş kitlelere daha iyi anlatılabilmesi ve benimsetilmesiyle mümkündür.”

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı iken 21 Mayıs 1997’de “Anayasanın laiklik ilkesine aykırı eylemleri” nedeniyle Refah Partisi, ardından Fazilet Partisi aleyhine dava açtı. 2006’da, “Ülkede irtica giderek artıyor, görevde olsaydım AKP’ye kapatma davası açardım” dedi.

 

Büyük hukukçu, içtenlikli Atatürkçü sevgili Vural Savaş seni çok arayacağız.

MEHMET ALEV COŞKUN