Resmi Gazete’de yayımlanan ilan ile Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı kuruldu.

Vakfın mal varlığı 10 milyon Türk Lirası nakit olarak açıklanırken vakfeden ise Dışişleri Bakanlığı oldu.

Vakfın amacı ise ’Dışişleri Bakanlığı teşkilatının faaliyetlerinin güçlendirilmesi, hizmet kalitesinin artırılması, personelin niteliklerinin ve temsil kabiliyetinin geliştirilmesi, mesleki gelişim ve hizmetin etkinliğinin artırılması’ olarak belirtildi.

Vakfın sona ermesi halinde ise borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Hazine’ye devredilecek.