- Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu: TBMM, bir erken seçim kararı alırsa elbette aday olabilir. İstisna geçerli. Anayasa, TBMM bir erken seçim kararı almazsa aday olamaz diyor. Yoruma açık bir madde değil. Kendisine ve bilime saygısı olan herhangi bir akademisyenin tersini söylemesi mümkün değil.

 

- Yargıtay Onursal Daire Başkanı Hamdi Yaver Aktan: Anayasanın 101. maddesinin ikinci fıkrasında “Bir kimse en fazla iki defa cumhurbaşkanı seçilebilir” diye düzenleme var. Bu düzenleme daha sonra yapılan değişikliklerle olsa bile bir değişikliğe uğramadı aynı yerinde duruyor.

- Anayasa hukukçusu Süheyl Batum: Cumhurbaşkanı üçüncü defa aday olamaz. Hukuken olamaz. Bir kişi iki defadan fazla seçilemez. Özetle; ya görev süresi normal şekilde biter ve Erdoğan bir daha cumhurbaşkanı olamaz, ya kendi seçimleri yeniler ve yine aday olamaz ya da muhalefete gel sen de beraber yapalım der, 360’ı bulur, erken seçime gidilir, o zaman Erdoğan yeniden aday olabilir. Başka bir yol yok.

- Eski İstanbul Barosu Başkanı Turgut Kazan: “İki kez seçilebilir” kuralı değişmediğine göre cambazlıklarla hukuk ayaklar altına alınamaz. Bu cambazlıktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan iki kez seçildi. Bir daha seçilemez. İstisnası var; erken seçim. O da Meclis tarafından erken seçim kararı alınırsa geçerli. 

- Eski Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ömer Faruk Eminağaoğlu: Anayasa çok açık. Cumhurbaşkanı seçimleri yenilediği takdirde ikinci dönemin sayılmayacağına yönelik bir karar yok. “Yeni hükümet sisteminde ne seçildiyse o. 2018’i, 2023’ü sayarız, 2014 hesaba katılmaz” diyorlar ancak anayasa, 2014’ün sayılmayacağı yolunda bir hüküm içermiyor. 2017 ve sonrasının yeni baştan sayılacağı konusunda geçici madde lazım. Öyle bir madde yok. Çok net, hiç tartışması yok; cumhurbaşkanı seçimleri yenilerse aday olamaz çünkü üçüncü döneme takılır.

- Hukukçu Metin Günday: Erdoğan’ın seçimlerin normal zamanda yapılması halinde üçüncü kez aday olamayacağını, anayasanın 101. maddesinin açık hükmü karşısında bunun mümkün olmadığını ancak TBMM bir erken seçim kararı alırsa o zaman Erdoğan’ın üçüncü kez aday olabileceğini öteden beri savunan bir insanım. 

- Anayasa hukukçusu İbrahim Kaboğlu: Çok açık ve net. Beş yılda bir halk tarafından cumhurbaşkanı seçilir ve bir kimse en fazla iki kere seçilebilir. Bu hükme bir daha dokunmadılar. Erdoğan 2014 ve 2018’de buna göre seçildi. Anayasanın geçici maddelerinde bu fıkranın numarası verilmiyor. Anayasanın geçici hiçbir maddesinde de Erdoğan’ın adı geçmiyor.”

 

- 29 Ekim Kadınları Derneği Başkanı Şenal Sarıhan: Bu konuda her şey net açık. Erdoğan’ın yeniden aday olması mümkün değil. Tersi anayasa ihlali olur. Öte yandan bugünkü tabloda Meclis’ten seçime gitme kararı çıkaramayacağı açık. Ben bu durumda fesih yetkisinin var olduğunu düşünüyorum.

- Türk Hukuk Kurumu Başkanı Nail Gürman: Bence cumhurbaşkanının fesih yetkisi var. Ancak fesih olursa, üçüncü kez, ki onlar ikinci kez diyor. Aday olamaz. Meclis seçim iradesini kullanır erken seçime giderse o zaman aday olabilir. Diğer türlüsü mümkün değil.

TBMM’DE MİLLETVEKİLLERİNİN SANDALYE SAYISI

 

Seçim tarihinin güncellenmesi için anayasada iki seçenek bulunuyor. Anayasaya göre cumhurbaşkanının kararı veya TBMM’de milletvekillerinin beşte üç çoğunluğu seçim tarihini değişmesini sağlayabiliyor. 579 koltuklu Meclis’te erken seçim kararının alınması için en az 360 milletvekilinin desteği gerekiyor. Meclis’teki sandalye dağılımı şöyle: AKP: 286, CHP: 134, HDP: 56, MHP: 48, İYİ Parti: 37, TİP: 4, DP: 2, Memleket Partisi: 2, BBP: 1, DEVA: 1, Demokratik Bölgeler Partisi: 1, SP: 1, Yenilik Partisi: 1, Zafer Partisi: 1, Bağımsız milletvekili: 4.