TC NET HABER
HV
05 ARALIK Pazartesi 14:44

'Cemevleri teklifi'yle limanların sözleşmesi 49 yıl uzatılıyor: AKP 'torba'dan Katar'ı çıkardı

AKP Meclis’e tam ismi “Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” olan 23 maddelik yeni bir “torba teklif” sundu. Teklifte cemevleri düzenlemesinin yanı sıra tartışma yaratacak başka maddeler de yer alıyor.

SİYASET
Giriş Tarihi : 22-10-2022 13:15
'Cemevleri teklifi'yle limanların sözleşmesi 49 yıl uzatılıyor: AKP 'torba'dan Katar'ı çıkardı

İktidar ocak ayında aralarında Katarlılar tarafından işletilen Antalya’nın da bulunduğu özelleştirilen limanlardaki sözleşme sürelerini ihalesiz ve sadece ek sözleşmeyle 49 yıla tamamlamak için yasa çıkarmıştı. Bu kapsamda 18 liman bulunuyordu. Bu limanlardan Antalya Limanı’nı 140 milyon dolar karşılığında Katarlı QTerminals şirketi devralmıştı. Yasayla şirket 2047’ye kadar limanı işletebilecekti.

CHP’nin başvurusu üzerine AYM, düzenlemeyi anayasaya aykırı bularak iptal etti. Karar ağustosta yayımlandı. İktidar Meclis açılır açılmaz yeniden Meclis’e getirdi. Teklifte yer alan maddeyle bu limanların sözleşme süreleri yine ihalesiz ve sadece ek sözleşme ile 49 yıla uzatılıyor. Ek sözleşmeyle ilgili olarak Danıştay’dan görüş de alınmayacak. Gerekçede neden böyle bir düzenlemeye gereksinim olduğu anlatılırken işletme süreleri kısaldığı için işleticiler yani şirketler tarafından yatırım yapılmadığı da itiraf edildi. 

(Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed El Sani ve beraberindeki heyet, geçen hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanlarla görüşmelerde bulundu. Söz konusu ziyaretin ardından 11 anlaşmanın imzalandığı duyuruldu.)

FİK YENİDEN GELDİ

AYM ağustosta yayımlanan kararı ile Fiyat İstikrarı Komitesi’nin kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararnamesini iptal etmişti. Kararda komitenin Cumhurbaşkanı kararı ya da kararnamesi ile değil yasayla düzenlenmesi gerektiği belirtilmişti. AKP şimdi düzenlemeyi yasa olarak getirdi. Buna göre fiyat istikrarının kalıcı olarak tesis edilmesine ve sürdürülmesine katkı sağlamak amacıyla Fiyat İstikrar Komitesi kurulacak. Komite, para ve maliye politikaları arasındaki eşgüdümü gözetmek suretiyle fiyat istikrarını sağlamaya yönelik yapısal politika önerileri geliştirecek. 

TAZMİNAT ZORLAŞTIRILIYOR

Teklifle kamulaştırma davalarında tazminat yolu da zorlaştırılıyor. Kamulaştırılan taşınmazların eski sahiplerinin çeşitli gerekçelerle dava açarak tazminat alması sınırlandırılıyor. 

Teklif ile Kurumlar Vergisi Yasası’nın diğer indirimleri düzenleyen maddesine ekleme yapılıyor. Buna göre, İstanbul Finans Merkezi bölgesinde faliyette bulunan kurumların yurtdışından satın alınan malları Türkiye’ye getirilmeksizin yurtdışında satmalarından veya yurtdışında gerçekleşen mal alım satımlarına aracılık etmelerinden sağladıkları kazançların yüzde 50’si kurum kazancından indirilecek. 

TC NET HABERTC NET HABER

YORUMLAR