SAĞLIK
Giriş Tarihi : 25-03-2021 12:37   Güncelleme : 25-03-2021 12:37

Sigortanız 'dişinize' yetiyor mu?

Dişinizden tırnağınızdan artırarak belli bir sigorta ile kendinizi güvenceye aldınız. Peki bu güvence sizin dişlerinize ne derece yardımcı oluyor?

Sigortanız 'dişinize' yetiyor mu?

 

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun hizmetlerinden faydalanabilmek için çalışanlar dişinden artırarak ödedikleri primlerle ileriki süreci rahat atlatmaya planlıyor.

Sosyal güvenlik çatısı altında kendisini ve ailesini güvenceye almak isteyen çalışanlar bazı temel haklara sahip olabilirken bazı haklara da belli bedel karşılığında sahip olabilmekteler.
Vatandaşlar spesifik olarak kuruma yönelttikleri ve kurumun da hizmet aktine göre karşılık verdiği konuların başında da diş tedavileri geliyor.
İşte dişe dair bazı sorular ve cevapları:

Ağız protezleri için katılım payı alınır mı?


Kurumdan gelir ve aylık alanlar (emekli) ile bakmakla yükümlü oldukları kişiler için yüzde 10, diğer kişiler için yüzde 20 oranında katılım payı alınır.

SGK'lı olarak diş tedavisinde özel kliniklerine başvurulabilir mi?

Yüzde 40 ve üzerinde engelli kişiler ile 18 yaşını doldurmamış kişilerin ortodontik diş tedavileri hariç olmak üzere genel sağlık sigortası kapsamında olan kişiler özel sağlık hizmeti sunucuları ile kurumla sözleşmeli/protokollü olmayan sağlık hizmeti sunucularında yapılacak diş tedavileri karşılanmamakta.

Kemik içi implant bedelleri nasıl düzenleniyor?


Kemik içi implantların bedelleri aşağıda tanımlanan durumlarda ve raporlanması halinde Sağlık Uygulama Tebliğinde belirtilen bedeller üzerinden Kurumuzca ödenmektedir.
Maksillofasiyal travma, kist ve tümörlere bağlı olarak gelişen, maksiler ve mandibuler kemikte aşırı doku kaybının olduğu vakalarda,
Alt ve üst çenede tek taraflı serbest sonlu dişsizlik vakalarında,
Konjenital diş eksikliği vakalarında,
Dudak damak yarığı vb. doğumsal anomalilere bağlı, diş ve ilgili kemik doku defektlerinin olduğu vakalarda, hastaların bilinen rutin protetik diş tedavi yöntemleri ile tedavi edilemeyeceğinin implant uygulamasının zorunlu olduğunun, üniversite diş hekimliği fakültelerinden cerrahi, protez ve periodontoloji anabilim dallarından en az birer öğretim üyesinin katılımlarıyla oluşacak sağlık kurulu raporunda radyograların varlığında ve kaç adet implant uygulanacağının belirtilmesi şartıyla; her bir çene için en fazla 4 adet implant olmak üzere toplam 8 adet implant kurumca karşılanmaktadır.

Ağız protezleri kurumca karşılanıyor mu?

Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlüsü oldukları kişilerin protezleri 4 yılda bir kurumca ödenmektedir. Ancak, trafik kazası veya iş kazası sonucu oluşan ağız ve çene travmalarında bu süre dikkate alınmaz. Ayrıca kötü huylu ve iyi huylu tümörler nedeniyle çenesinin bir bölümünü veya tamamını kaybetmiş hastalarda veya kanser nedeniyle aşırı kilo kaybının olduğu vakalarda üç diş hekiminin oluşturduğu sağlık kurulu raporuna istinaden 4 yıllık süre aranmaz.

Engellilerin özel klinik diş tedavisi


Yüzde 40 ve üzerinde engelli kişilerin özel sağlık hizmeti sunucuları ile kurumla sözleşmesi olmayan resmi sağlık hizmeti sunucularında yapılacak diş tedavileri için engellilik durumu belgelenmesi ve sağlık raporu alınması halinde Kurumca karşılanmaktadır. Bu hastalar için; Sağlık Bakanlığına bağlı ağız ve diş sağlığı merkezleri, ağız ve diş sağlığı hastaneleri, ağız ve diş sağlığı eğitim ve araştırma hastaneleri veya üniversitelerin diş hekimliği fakültelerince muayene yapan hekim tarafından sağlık kurulu raporu düzenlenmesi gerekir. Yapılan tedaviler Sağlık Uygulama Tebliğindeki bedeller üzerinden karşılanmaktadır.

18 yaş üzeri ortodontik diş tedavileri

5-18 yaşını doldurmuş kişilerin ortodontik diş tedavileri kurumca ödenmemektedir. Ancak tedaviye 18 yaşından önce başlanmış ve devam ediyor olması halinde Kurumumuzca karşılanmaktadır.

Gaziler için ağız protezleri katılım payı alınır mı?

Şeref aylığı alan kişiler ile eşlerinden, 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler, harp malûllüğü aylığı alanlar ile 3713 sayılı Kanuna göre aylık alanlar ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerden, 3292 sayılı Vatani Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişilerden, vazife malûllerinden, 3713 sayılı Kanunun 21 inci maddesinde sayılan olaylara maruz kalmaları nedeniyle yaralananların tedavileri sonuçlanıncaya veya maluliyetleri kesinleşinceye kadar sağlanacak sağlık hizmetlerinde protez katılım payı alınmamaktadır.