GÜNCEL
Giriş Tarihi : 18-01-2021 02:04   Güncelleme : 18-01-2021 02:04

Sosyo-Patolojik bir gerçek;"BİAT"

” Toplumu yönetenle cehalet arasında, yazılı olmayan ama zımnen (üstü kapalı) yapıldığı kabul edilen, bir bağlılık sözleşmesidir BİAT..

Sosyo-Patolojik bir gerçek;


İradesinin gelişmesine izin verilmemiş, kıstas kavramı dumura uğramış et yığınından ibaret bir güruhun itaat kültürüdür BİAT..
Sürü psikolojisi içinde gayesizce savrulan haşhaşi anlayışının yaşam biçimidir BİAT..
Yaşatılan onca çileye rağmen celladından vazgeçememe duygusunun adıdır BİAT..
İçine düştüğümüz çukurun adıdır BİAT..
Asırlardır hüküm süren totaliter rejimlerin en büyük yaptırım gücüdür BİAT..
Tarihten günümüze örnekleri çoktur..
 İşte size tarihi ve ibretlik bir hikaye!.
“Dişi Deve, Hz. Ali ve Muaviye..”
Muaviye bin Ebu Süfyan Şam’da, 
Hz. Ali ise Küfe şehrinde validir..
Anlatılan o ki; aralarında anlaşmazlık var ve savaş çıktı çıkacak..
Bir gün Hz. Ali’nin taraftarlarının yoğun olduğu Küfe’den bir Arap, devesiyle katıldığı kervan ile ticaret yapmaya Şam’a gelmiştir..
Şam sokaklarında dolaşırken yerli halktan biri yanına yanaşıp:
“Bu dişi deve benimdir, ver devemi” diye feryat eder!.
Küfe’den gelen adam:
“Bu deve benimdir, üstelik dişi değil, erkektir” diye itiraz eder lakin nafile..
Tartışma büyümüş, konu Muaviye’ye kadar yansımış. Olayı duyan halk da yavaş yavaş meydanda toplanmıştır..
Muaviye, Küfe’den gelen ile Şam’da deveye sahip çıkan yerliyi dinledikten sonra, kararını açıklamış:
“Bu dişi deve Şamlınındır!.”
Küfe’den gelen adam:
“Etmeyin bu deve benimdir, üstelik dişi değil; çok da net görebileceğiniz gibi erkektir” diye itiraz eder..
Bu kez Muaviye meydanda toplananlara döner ve sorar:
“Ey cemaat, bu dişi deve kimindir?.”
Cemaat hep birlikte bağırır:
“Şamlınındır!.”
ikinci kez sorar:
“Ey cemaat, bu dişi deve kimindir?.”
Cemaat yine hep birlikte bağırır:
“Şamlınındır!.”
Muaviye daha gür bir sesle üçüncü kez sorar:
“Ey cemaat, bu dişi deve kimindir?.”
Cemaat daha da gür ve kızgın bir sesle bağırır:
“Şamlınındır!.”
Deve Küfeliden alınıp Şamlıya verilir… 
Küfeli şaşkın bir vaziyette devesinin ardından baka kalırken, Muaviye onu yanına çağırır:
“Ey Küfeli, dinle! Sen de, ben de biliyoruz ki bu deve senindir ve dişi değil, erkektir!.” 
“Ama o zaman neden?” diye sorar Küfeli şaşkın ve titreyen sesiyle..
Kendinden emin tavrı ile Muaviye cevaplar:
“Sen Küfe’ye dönünce gördüklerini Ali’ye anlat ve de ki: Ey Ali, Muaviye’nin, dişi deveyi erkekten ayırt etmeksizin ne derse evet diyen 10 bin adamı var!..
Ayağını denk al!. Haydi şimdi yolun açık olsun..”
Kıssadan hisse..
Dr. Vecdet Öz