GÜNCEL
Giriş Tarihi : 23-05-2020 22:05   Güncelleme : 23-05-2020 22:05

6000 Yıllık Türk Yortusu; ŞEKER BAYRAMINIZ MUTLU OLSUN

Yıllardır bir polemik dönüyor.

6000 Yıllık Türk Yortusu; ŞEKER BAYRAMINIZ MUTLU OLSUN
Kimi “Ramazan Bayramı” diyor, kimisi “Şeker Bayramı” olarak adlandırıyor.
Ramazan bayramı deyimini ekseriyetle ümmetçi cenah tercih ediyor. modern, laik kesim ise bu yortuyu şeker bayramı olarak tanımlamaya gayret ediyor.

Ne şekilde olursa olsun toplumun birleştirici unsuru olması gereken bu yortu bu vesile ile ayrıştırıcı bir turnusol kağıdına dönüşüveriyor.

Peki hangisi doğru?

Malum islam dini takvim olarak güneş takvimini değil, dünyadaki tüm ulusların binlerce yıl evvel terk ettikleri iptidai ay takvimini kullanıyor.
Çünkü Ortadoğu için makbul olan ay, doğu-orta asya için ise makbul olan güneştir. işte bu yüzden Araplar bu eski geleneği bırakmıyor.

Ha bir de bunun en önemli nedeni Arapların islamiyetten evvel taptıkları “Al ilah” ismi verilen Ay Tanrısıdır pek tabi…

Ay takvimini ilk kullananlar Ortadoğu’da ilk medeniyeti kuran Sümerlerdir.
Sümerler astronomi alanında diğer uluslara nazaran fevkalade gelişmişlerdi. Bu gelişmişliklerinin temel sebebi de inandıkları tanrıların göksel tanrılar olmasıdır.(baştanrı Altayik kavimlerde olduğu gibi GÖK TANRI’dır.)

Gökteki tanrılara yakın olma umdesi ile Sümerler Ziggurat ismi verilen yapılar inşa etmiş, bu yapılar sayesinde astronomi bilimi ile uğraşmış, gök cisimlerini gözetlemiş ve takvim sistemi geliştirmişlerdir.
Geliştirdikleri ilk takvim ise ay takvimidir. Bu sayede Sümerler doğumdan ticarete, tarımdan hayvancılığa kadar hayatlarını düzene sokmaya çalışmışlar bunda da kısmen başarılı olmuşlardır.
Lakin Sümerlerin kullandığı bu ay takvimi senelik döngüde eksik kalmasından dolayı çeşitli aksaklıklara sebep olmuş, bu aksaklıklar ve astronomi alanındaki gelişmeler Sümerleri özlerine, yani doğuya, yani güneşe biat etmeye zorlamıştır.

Sümerler, bu geçiş süreci zarfında ay takvimini sadeve dinsel motiflerinde kullanmaya başlamış, diğer günlük hayatta güneş takvimi kullanmışlardır.

işte Sümerlerin ay takvimi kullandıkları tarihlerde bir senenin sonu olarak kutladıkları yortu, günümüz islam dünyasının Ramazan ayına denk gelmekte olup, Sümerlerde çeşitli etkinlikler ve törenler ile kutlanmaktaydı…

işte Sümer mitlerinde yeri olan, Sümer ay takviminin bitiş günü olan Ramazan ayının son günü yortusunun dünyaya yayılış kökeni budur.

Sümerleri takiben bu bayram diğer Turani-Altayik kavimler tarafından da kutlanmış, Sümerlerden sonra iskit Türkleri, Hititler, daha sonra sırasıyla Hazar ve Avar Türkleri ve sair Turani Kavimler bu ay bayramını kutlamaya başlamışlardır.
Kız alıp kız verme törenleri, düğünler bu tarihlere denk getirilir, taraflar karşılıklı olarak birbirlerine bal-şeker-tatlı armağan ederlerdi…
işte, daha ortada ne Ramazan, ne de Muhammed yok iken Türk milleti, Arapların Ramazan ayının sonunda “şeker bayramı” kutlamaları yapar, bu bayramlarda en güzel kıyafetler giyilir, çeşitli şenlik ve toylar düzenlerlerdi…


Türklerin bir kısmı da Müslüman olduktan sonra bu yortuyu islam dininin yortusu ile birleştirerek tek bir bayram haline getirdi ve yine şeker bayramı olarak kutlamaya devam etti.
Lakin Arap hayranlığı duyanlar bu bayramı “Ramazan Bayramı” olarak adlandırdı.

Oysa ki Arapların Ay Tanrısı olan “Al ilah” zamanından beri Araplar da Türklerin kutladığı bu şeker bayramını kutlarlardı.
islamiyet ortaya çıkıp Ramazan ayında oruç ibadeti farz kılınınca Araplar, Ramazan ayının sonuna denk gelen bu şaman inancını, ay tanrısı dininin geleneklerini devam ettirdiler ve Türk Budununun şeker bayramını islam Dini ile ilintilendirerek kutlamaya devam ettiler…

Hülasa şeker bayramı da binlerce yıllık bir Turan yortusudur.
Ha yok, bu illa ki Ramazan Bayramıdır diyenler o zaman ay takviminin ve ay takvimindeki yılın bölümlerinin, ayın evrelerinin islamiyet ile birlikte beşeriyete kazandırıldığına inanmaktadır ki buna ay tanrıları bile güler…

Tüm Türk Budunu’nun Şeker Bayramı Kut‘lu olsun…

BAYRAMINIZ BAYRAM OLA…