GÜNCEL
Giriş Tarihi : 13-05-2020 14:13

Veriler açıklandı: İlk kez bu kadar düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her fırsatta dile getirdiği 3 ve daha fazla çocuk önerisinin toplumda karşılık bulmadığını ortaya koydu. TÜİK'in 2019 yılına ait toplam doğurganlık hızına ait açıkladığı verilere göre Türkiye'de 2001'de 2.38 olan toplam doğurganlık hızı 2019 yılında ilk kez 2.10 çocuğun da altına inerek, "1.88 çocuk" düzeyine düştü. Doğurganlık hızında Şanlıurfa başı çekerken, Gümüşhane ise son sırada yer aldı.

Veriler açıklandı: İlk kez bu kadar düştü

 

Türkiye İstatistik Kurumu’nun Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) verilerine dayanarak yaptığı hesaplamalara göre, Türkiye’de toplam doğurganlık hızı, 2001 yılında 2.38 çocuk düzeyindeyken 2019 yılında 1.88 çocuk olarak gerçekleşti.

Bir başka deyişle, bir kadının doğurgan olduğu dönem boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısı 2019 yılında 1.88 oldu.

TÜİK’e göre bu durum, “doğurganlığın nüfusun yenilenme düzeyi olan 2,10’un altında kaldığını gösterdi.

TÜİK’e göre canlı doğan bebek sayısı 2019 yılında 1 milyon 183 bin 652 oldu. Canlı doğan bebeklerin yüzde 51.3’ü erkek, yüzde 48.7’si kız oldu.


TOPLAM DOĞURGANLIK HIZI EN YÜKSEK ŞANLIURFA’DA GERÇEKLEŞTİ

Toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu il 2019 yılında 3.89 çocuk ile Şanlıurfa oldu. Bu ili 3.37 çocuk ile Şırnak, 3.16 çocuk ile Ağrı ve 3.15 çocuk ile Muş izledi.

Toplam doğurganlık hızının en düşük olduğu il ise 1.33 çocuk ile Gümüşhane oldu. Bu ili 1.34 çocuk ile Kütahya ve Edirne izledi.

Türkiye’nin toplam doğurganlık hızının Avrupa Birliği üyesi 28 ülkenin toplam doğurganlık hızlarından daha yüksek olduğu görüldü.

Avrupa Birliği üyesi 28 ülkenin toplam doğurganlık hızları incelendiğinde, 2018 yılında en yüksek toplam doğurganlık hızına sahip olan ülkenin 1.88 çocuk ile Fransa olduğu, en düşük toplam doğurganlık hızına sahip olan ülkenin ise 1.23 çocuk ile Malta olduğu görüldü.

Kaba doğum hızı, 2001 yılında binde 20.3 iken 2019 yılında binde 14.3 oldu. Diğer bir ifade ile 2001 yılında bin nüfus başına 20.3 doğum düşerken, 2019 yılında 14.3 doğum düştü.

 

Kaba doğum hızı illere göre incelendiğinde, 2019 yılında kaba doğum hızının en yüksek olduğu il binde 29.5 ile Şanlıurfa oldu. Bu ili binde 25.8 ile Şırnak, binde 25.1 ile Muş ve binde 24.8 ile Ağrı izledi.

KABA DOĞUM HIZININ EN DÜŞÜK OLDUĞU İL EDİRNE

Kaba doğum hızının en düşük olduğu il ise binde 8.8 ile Edirne oldu. Bu ili binde 9.2 ile Zonguldak, binde 9.3 ile Kastamonu ve binde 9.4 ile Giresun, Karabük ve  Bartın izledi.


Türkiye’nin kaba doğum hızının Avrupa Birliği üyesi 28 ülkenin kaba doğum hızlarından daha yüksek olduğu görüldü. Avrupa Birliği üyesi 28 ülkenin kaba doğum hızları incelendiğinde, 2018 yılında en yüksek kaba doğum hızına sahip olan ülkenin binde 12.5 ile İrlanda olduğu, en düşük kaba doğum hızına sahip olan ülkenin ise binde 7.3 ile İtalya olduğu görüldü.

Yaş grubuna göre doğurganlık hızı incelendiğinde, 2001 yılında en yüksek yaşa özel doğurganlık hızı binde 144 ile 20-24 yaş grubunda iken 2019 yılında binde 122 ile 25-29 yaş grubunda görüldü. Bu durum, doğurganlığın kadının daha ileri yaşlarında gerçekleştiğini gösterdi. Yaşa özel doğurganlık hızı, belli bir yaş grubunda bin kadın başına düşen ortalama canlı doğan çocuk sayısını ifade etmektedir.

Adölesan doğurganlık hızı, 15-19 yaş grubunda bin kadın başına düşen ortalama canlı doğan çocuk sayısını ifade etmektedir. Adölesan doğurganlık hızı, 2001 yılında binde 49 iken 2019 yılında binde 17’ye düştü. Diğer bir ifadeyle, 2019 yılında 15-19 yaş grubundaki her bin kadın başına 17 doğum düştü.

Adölesan doğurganlık hızının Avrupa Birliği üye ülkeleri ortalaması binde 9.0 oldu. Avrupa Birliği üyesi 28 ülkenin adölesan doğurganlık hızları incelendiğinde, 2018 yılında en yüksek adölesan doğurganlık hızının olduğu ülke binde 39 ile Bulgaristan, en düşük adölesan doğurganlık hızının olduğu ülke ise binde 2.0 ile Danimarka oldu.

Adölesan doğurganlık hızı 2018 yılında binde 19 olan Türkiye, Avrupa Birliği üyesi 11 ülke ile beraber Avrupa Birliği ortalamasının üzerinde yer aldı.

 

DOĞUM YAPAN ANNELERİN ORTALAMA YAŞI 28.9 OLDU

Doğumlarını 2001 yılında gerçekleştiren annelerin ortalama yaşı 26.7 iken 2019 yılında 28.9 oldu. İlk doğumunu 2019 yılında gerçekleştiren annelerin ortalama yaşı ise 26.4 oldu.

Doğumların 2019 yılında yüzde 3,1’i çoğul doğum olarak gerçekleşirken, bu doğumların yüzde 96.4’ü ikiz, yüzde 3.4’ü üçüz ve yüzde 0.2’si dördüz ve daha fazla bebek olarak gerçekleşti.

Doğum sırasına göre doğumlar incelendiğinde, 2019 yılında doğumların yüzde 36.2’sinin ilk, yüzde 32’sinin ikinci, yüzde 18.2’sinin üçüncü, yüzde 12.6’sının ise dördüncü ve üzeri doğum olarak gerçekleştiği görüldü. (DHA)

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?
Özellikle katıldığı nikah törenlerinde şahitliğini yaptığı çiftlere 3 ve daha fazla çocuk önersinde bulunan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son olarak 20 Şubat 2019'da düzenlenen Birinci Yaşlılık Şurası'ndaki konuşmasında bu tavsiyesini hatırlatmıştı. Erdoğan, buradaki konuşmasında “Yaşlı nüfus oranımızın yıllar içinde artması ve 2040'ta şimdikinin yaklaşık iki katına ulaşması bekleniyor. İşte bunun için katıldığım tüm nikah törenlerinde gençlerimize en az 3 çocuk, mümkünse daha fazlasını tavsiye ediyorum” demişti.
 

Ağrı Avrupa Avrupa Birliği Bulgaristan canlı Çocuk Danimarka Edirne Fransa Giresun Gümüşhane İrlanda İtalya Malta Türkiye