GÜNCEL
Giriş Tarihi : 25-02-2020 21:59

Dünya Değişti!

Son 15-20 yıldır çok kullanılan bir söz; “Dünya değişti, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.” Doğrudur, dünya değişti de bu değişimden kim(ler) kazançlı çıktı, kimler zarar gördü?

Dünya Değişti!

Siyasetin, özellikle de sol siyasetin bu soruya yanıt vermesi ve var olan neoliberal düzeni sorgulaması gerekmektedir.
Ülkemizin ve halkımızın içinde bulunduğu bugünün koşullarında “halktan ve emekten yana politikalar üretmek gerekir” önerime “kimi” siyasi parti yöneticisi konumunda olanların verdiği yanıt bu yazının nedenidir.
“Dünya değişti, siyaset de değişti, ne sendika kaldı ne de sınıf”
Bu yanıt, siyasetin içine düştüğü açmazı, çaresizliği ya da kabullenmişliği gösteriyor.
Kapitalizm, 70’lerde girdiği bunalımdan kendini değiştirerek ve yenileyerek YDD adı altında kurduğu serbest piyasa ekonomisini (neoliberalizm) tüm dünyaya kabul ettirdi.
Sol siyaset ise kapitalizmin getirdiği bu neoliberal düzeni kabul edip, koyduğu kurallara göre şekillendi. Bugün yaşanmakta olan sorunların temeli de buradadır.
Kapitalizmin kurduğu oyunun bir parçası olanların ya da “biz bu düzen içinde varlığımızı sürdürürüz” anlayışı içinde olanların solcu, sosyalist, sosyal demokrat, devrimci, cumhuriyetçi, Atatürkçü olduklarını söylemeleri ya da iddia etmeleri büyük bir çelişkiden ve oportünizmden başka bir şey değildir.
Ülkemiz siyasetinin bugün içinde bulunduğu durum da budur.
Siyasi yelpazenin sol tarafında olduğunu iddia eden her bir kişi, kuruluş veya parti öncelikle;
• Solun temel niteliği olan Devrimci kimliğine sahip çıkmalı,
• Devrimciliğin gereği halka ekonomik ve sosyal sınıflar temelinde yaklaşmalıdır.
Kapitalizmin bu sömürü düzeninden kurtuluşun yolu, solun temeli olan halkçı ve devrimci siyaset anlayışıyla halktan ve emekten yana politikalar üretmek ve halkın içine girip bu gerçekleri bıkmadan usanmadan halka anlatmaktır.
Dünya, sermayenin istediği şekilde değişti.
Devrimcilerin görevi ise, bu sömürü düzenini değiştirmektir.
Görevin esas sahibi, Cumhuriyet Devrimini ilan eden Cumhuriyet Halk Partisi'dir.
1923’de olduğu gibi…
Tevfik Kızgınkaya, 23.02.2020