YEREL
Giriş Tarihi : 27-12-2019 12:46

MARİM-DER Genel Başkanı Zeki Gedikoğlu'dan Hedefe Doğru Önemli bir adım

MARİMDER, hedefleri arasında önemli bir yer tutan bilim-teknik-tecrübe işbirliğinin hayata geçirilmesi yolunda bugün çok önemli bir adım attı.

MARİM-DER Genel Başkanı Zeki Gedikoğlu'dan Hedefe Doğru Önemli bir adım

HEDEFE DOĞRU ÇOK ÖNEMLİ BİR ADIM…

 

Derneğimizin Yönetim ve Danışma Kurulu üyeleri, Gebze Teknik üniversitesi Rektörlüğün ziyaret ettiler. Rektör Sayın Prof. Dr. Prof. Dr. Muhammed Hasan ASLAN’ı ziyaretimiz sırasında, Bölüm Başkanı Sayın Prof.Dr. Bülent AKBAŞ'ın da hazır bulunduğu GTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümünün MARTEST (Marmara Deprem Araştırma Test Merkezi) Projesinde MARİMDER ile işbirliği imkanlarının araştırılıp en kısa zamanda hizmet verebilecek duruma getirilmesi hususunda taraflar arasında ön görüşme yapılarak pek çok konuda mutabakat sağlandı.

Sayın Rektörle yaptığımız toplantıda, Derneğimizin başta savunma sanayiinde olmak üzere, proje hazırlıklarımızın devam etmekte olduğu çeşitli konularda Üniversiteden bilim ve teknoloji desteği sağlanmasına yönelik talebimiz olumlu karşılandı. Geleceğe dāir hem ümit hem de memnuniyet verici havada geçti. Bugünkü toplantımız, önümüzdeki dönemde atacağımız adım ve yapacağımız hamleler için ciddi bir sıçrama noktası olacaktır.

Toplantıda, 2020 yılında Gebze Teknik Üniversitesi’nin ev sahipliğinde, dünyaca tanınan ve yerli ve yabancı 1500 civarında saygın bilim adamı ve araştırmacının katılacağı ve GTÜ ile MARİMDER’in birlikte düzenleyeceği Dünya Deprem Sempozyumu konuşuldu.

GTÜ ile ayrıca, çeşitli sektörlerin ihtiyaç duyduğu ve/ya duyacağı alanlarda üniversitenin bilimsel destek sağlayarak sertifika verebileceği Sürekli Eğitim Merkezi kurulması, Ekolojik Yaşam Merkezi, özellikle savunma sanayimiz için ithal edilen malzemelerin yerli ve milli imkanlarla yapılabilmesi hususunda Üniversite bünyesindeki Savunma Akademisinde birlikte çalışılarak sertifika programı uygulamaları, çeşitli inşaat faaliyetlerine ilişkin olarak “Dayanım Testleri” nin yapılabileceği akredite bir laboratuar kurulması, ciddi bir gelir sağlayacağı öngörülen bu kuruluş ve merkezlerin maddi kazançlarının paylaşılması hususunda model oluşturacak işletme yönteminin araştırılması konularında görüş birliğine varıldı. Taraflar bu konularda gerekli hazırlık çalışmalarını yapmak üzere komisyonlar kuracak.

İmkanlarımızı, gücümüzü, teknik kapasite ve tecrübemizi dahil edip işbirliği yaparak beraberce çok önemli ve büyük işler yapacağımıza dāir azim, irāde ve inancımızı yeniledik. Hedefimiz büyük; ufkumuz açık ve kararlılığımız tam…

Çok değerli üyelerimizi hem ülkemizin kalkınması yolunda hem de beldelerimize istihdam alanları açmak suretiyle hizmet etmek için omuz vermeye, bu ve benzeri işbirliklerine katılmaya; teknik, tecrübe, bilgi, beceri ve sair imkanlarımızla birbirimizden istifāde ederek beraberce büyümeye, güçlenmeye, bu çalışmalarımızda görev ve sorumluluk almaya davet ediyoruz.

Toplantıya Katılan Üyelerimiz
Zeki GEDİKOĞLU (Genel Başkan)
Mehmet PENBEGÜLLÜ (Sanayici)
Özcan DAL (Sanayici)
M.Asıf IŞIK (BOTAŞ)
Salih IŞIK (Mimar)
Israfil KAMACI (İşadamı)
Hasan DAMATOĞLU (TÜBİTAK)
Abdullah TÜRKMENLER (TÜBİTAK)
Kübra CERRAH (Makine Müh.)
Ebru CERRAH (Makine Müh.)
Erhan VARHAN (Mimar)
Selamı SÖZEN (Emekli Albay)
Doğan ÖZER (Harita Müh.)