GÜNCEL
Giriş Tarihi : 20-11-2019 17:57

Değişim Üzerine Notlar-1

Her ne kadar içinde dinamik ögeler taşısa da; “değişim”, gerçekleştiği ana kadar, belirli zaman dilimi içindeki tüm değişiklikleri ifade eder. Yine çoğu kez “değişim”  içinde taşıdığı bu dinamik ögeler dışında mevcut sitemin içinde kalıplaşarak yarattığı hayal kırıklıkları ile bir süre sonra yeni bir “değişim” talebinin habercisi olur. Bu yüzden “değişim iyidir” söylemi seçiciler tarafından her daim seçme vakitlerinde dillerde pelesenk olur. 

Değişim Üzerine Notlar-1
Peki neden? Bunu yakın zamanda ilçemizde gerçekleşen CHP mahalle delege seçimlerini göz önüne alarak incelemek doğru olur diye düşünüyorum.
Başta belirttiğim gibi “değişim” talebi, belirli bir zaman diliminde mevcut idari yapı yada yönetimin ortaya koymuş olduğu pratiğin-çalışmanın , o yapıya can suyu veren kitlelerin, toplulukların genel anlamıyla seçmenin büyük kısmının siyasi veya kişisel beklentilerini karşılayamamasından kaynaklı olarak ortaya çıkar. 
Peki genel olarak nedir bu beklenti? 
Çok açık ve net olarak söylüyorum ki bu beklentinin adı; içinden zaferle-galibiyetle çıkılması gereken  seçim sonuçlarıdır. Bireyler bu sürece aktif olarak katkı sunmak ister ki sonrasında kişisel beklentilerini dile getirmelerinin meşru bir nedeni olsun. Galip gelmek-kazanmak, uzun soluklu ve arka arkaya gelen yenilgilerin-kaybedişlerin ardından psikolojik olarak yıpranan moral motivasyonun en önemli ilacıdır.
Aslında şu an devam eden mevcut yönetimde kendinden bir önceki yönetimin elde edemediği, gerçekleştiremediği başarıların yarattığı hayal kırıklıklarının ortaya çıkardığı “değişim” talebinin bir ürünüdür. Bugün kaybetmesinin en önemli nedeni; “yapacağım”, “başaracağım” dediği bu sebeple de kitlesini umutlandırdığı her konuda ortaya koyduğu başarısız pratiktir. Tabi kişisel zaafları, ötekileştirilen, yabancılaştırılan bireyler üzerinde yaratılan tahribatı, tatmin olmaz egoları ile yapılan yanlış tercihleri bu başarısızlık zincirinin birer halkası gibi düşünüyorum.
Bence burada bir şeyler yanlış gidiyor. Yani bu “değişim” taleplerinin sonucu olarak karşılık bulup şekillenen yeni yönetimde, bir süre sonra aynı klasik nedenlerle bir başka değişim talebine yol açacak hatalar yapmaktan kendini koruyamayacaktır. İşte buna sebep olan nedenleri ortaya çıkarmadan o “yanlış giden bir şeyleri” bulamayız. Birincisi “değişim” ihtiyacını ortaya çıkaran nedenleri, süreci dinamik kılacak şekilde tartışmıyoruz. Olabildiğince küçük, 2 ya da 3 kişilik bir araya gelişlerde “bana da bunu yaptılar”, “ben bunu hak etmedim ki!”, “bana da sorabilirlerdi” gibi daha da çoğaltılabilecek serzeniş dolu cümlelerle başlayan aslında alt yapısını “günü geldiğinde hesabını sorarım” anlayışının beslediği konuşmalarla “değişim” sürecini üretken, dinamik herkesin içerisine yapıcı olarak katkı sunacağı bir platforma dönüştüremiyoruz. Aslında  bu kısır tartışmalar, katılımcıları aktif bir özne haline getirmekten çok, günü geldiğinde hesap soracak keskin bir kılıç haline getirme görevini görüyor. En nihayetinde bu şekilde yürüyen süreç “değişim” taleplerinin karşılık bulduğu bir başkan, lider, özne, yönetim ya da adına ne derseniz deyin bir irade ortaya koyabiliyor ama bu iradenin şekillendireceği bir geleceği tamamlayamıyor!
Bu kısır ve nedenleri detaylı tartışılmadan sadece sonuç odaklı olan tartışmaları, konuşmaları, eksiklikleri ile tamamlayacak, gerekli güncel siyasi tahlilleri yapıp detaylandırıp yerel siyasetin aparatı ya da ana örgütlenme siyasetinin merkezi parçası haline getirecek bir yönetsel mekanizmayı, kişiyi, lideri, başkanı, yönetimi vs.yi ortaya baştan çıkarmayı hedeflemek yerine delege seçimlerine 1 yada 2 ay kala talimat gibi bir bildirimi kendince tespit ettiği uygun adaya! dikte eden bu mevcut yöntemi tercih etmek (yada etmek zorunda bırakılmak) elbette yaşamı örgütlemeyi  hedefleyen “değişimin” bir parçası olamaz. Sonuç olarak yapılan şey; bir süre sonra ortaya çıkacak başarısızlığın yol açacağı “değişim” talebinin yeniden karşılığını bulmak için aynı pratiği tekrar sahneye uyarlamak olacak.
Bir sonraki yazımda bu konuyu daha somut örneklerle inceleyip “değişim” süreçlerinin nasıl olması gerektiğini irdeleyeceğim. Şimdiden şunu söylemekte fayda var; “değişim”, kişiler üzerinden gerçekleşmez. “Değişim”, ilkeler, prensipler ve ahlak üzerinden gerçekleşir. Görüşmek üzere.